Województwo
dolnośląskie
Kod pocztowy
50-525
Miasto
Wrocław
Joannitów 10/12
Telefon
71-783-30-40
Ewa Nych - 600-984-753
E-mail
sklepremedium@op.pl