Narodowy Fundusz Zdrowia

PRODUKTY DO ZAOPATRZENIA STOMII
SĄ REFUNDOWANE W 100%
– DO WYSOKOŚCI LIMITU

Sprzęt stomijny jest refundowany w 100% w ramach limitów określonych przez Ministra Zdrowia. W zależności od rodzaju stomii Pacjentom przysługuje odpowiedni limit kwotowy na 1 miesiąc zaopatrzenia.

Pacjenci mogą otrzymać zaopatrzenie jednorazowo na okres od 1 do 3 miesięcy.

Lekarze poniższych specjalizacji są uprawnieni do wypisywania zleceń:
do kolostomii (limit 300 zł/m-c) – Lekarz POZ, felczer, chirurg, onkolog, ginekolog onkologiczny, pediatra
do ileostomii (limit 400 zł/m-c) – Lekarz POZ, felczer, chirurg, onkolog, ginekolog onkologiczny, pediatra
do urostomii (limit 480 zł/m-c) – Lekarz POZ, felczer, chirurg, onkolog, ginekolog onkologiczny, pediatra lub urolog.

KROK 1.
OTRZYMANIE „ZLECENIA NA ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE”

Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne ubezpieczony otrzymuje od odpowiedniego lekarza na okres od 1 do 12 miesięcy. Jednorazowo pacjent może dokonać realizacji zlecenia na okres od 1 do 6 miesięcy.

Na zleceniu lekarz/felczer wpisze KOD ZAOPATRZENIA:

  • P.099.I ileostomia
  • P.099.K kolostomia
  • P.099.U urostomia

Jeżeli zlecenie otrzymujesz pierwszy raz (jesteś pacjentem po zabiegu wyłonienia stomii), zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne otrzymasz przy wypisie ze szpitala. Po kolejne zlecenie udaj się do przychodni lub poradni, w której przyjmują lekarze, pielęgniarki lub położne uprawnione do wystawiania zleceń na wyroby medyczne. Ważne, aby przychodnia lub poradnia miała podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Poprawność zlecenia oraz uprawnienia pacjentów do refundacji są potwierdzane za pośrednictwem systemu internetowego NFZ już na etapie wypisywania zlecenia przez osobę uprawnioną. Oznacza to, że jeżeli zlecenie zostanie zweryfikowane pozytywnie, to będzie nadawać się ono do realizacji od razu po jego otrzymaniu (bez konieczności osobistego potwierdzenia zlecenia w Wojewódzkim Oddziale NFZ)

 

KROK 2.
REALIZACJA ZLECENIA – ODBIÓR PRODUKTÓW DO ZAOPATRZENIA STOMII

Po odbiorze zlecenia lekarskiego z pozytywnym wynikiem weryfikacji, udaj się do punktu zaopatrzenia posiadającego umowę na wydawanie sprzętu stomijnego w ramach refundacji NFZ. Sprzęt stomijny możesz odebrać osobiście lub za pośrednictwem wybranej osoby:

Sprzęt możesz odebrać osobiście lub poprzez wybraną osobę:

  • w Sklepie Medycznym Sturomedica, ul. Dzika 15, 00-172 Warszawa, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00, tel./fax 22 468 13 94, tel. kom. 530 612 783;
  • w sklepie medycznym (punkcie dystrybucyjnym), który ma podpisaną umowę refundacyjną z NFZ – aktualna lista sklepów medycznych znajduje się na stronie www. wellandmedical.com.pl i pod tel. 530 612 783;
  • możesz także skorzystać z wygodnej formy zaopatrzenia drogą wysyłkową: refundowany sprzęt do zaopatrzenia stomii ubezpieczony może otrzymać bezpośrednio do domu, pocztą kurierską, bez dodatkowych kosztów przesyłki.

natomia człowieka W celu otrzymania zaopatrzenia drogą wysyłkową należy przygotować numer swojego zlecenia oraz numer PESEL, a następnie skontaktować się z nr tel. 530 612 783. Chęć otrzymania zaopatrzenia drogą wysyłkową możesz zgłosić również emailem pod adres sturomedica@sturomedica.pl lub listem poleconym na adres
Sklep Medyczny Sturomedica,
ul. Dzika 15, 00-172 Warszawa

dołączając na osobnej kartce następujące informacje: rodzaj i nazwę sprzętu
medycznego jaki chcesz otrzymać (numery katalogowe – jeśli je znasz), ilości
– w ramach przysługującego limitu, swój numer telefonu dla kuriera (ułatwi
to kontakt z Tobą) oraz adres dostawy
Produkty do zaopatrzenia stomii dostarczymy na Twój adres

BEZPŁATNIE, POCZTĄ KURIERSKĄ


NA PAŃSTWA KONTAKT CZEKAJ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL MEDYCZNY


Sturomedica
Ul. Dzika 15
00-172 Warszawa