Większość obaw dotyczących funkcjonowania osób ze stomią dotyczy lęku przed wystąpieniem zaburzeń i powikłań funkcjonowania stomii oraz nieszczelności sprzętu stomijnego podczas codziennych czynności (życie w rodzinie, aktywność zawodowa, podróżowanie, sport, aktywność seksualna).

Dlatego tak bardzo ważna jest wiedza o stomii, jej pielęgnacji i wiedza o różnym rodzaju zaopatrzenia stomijnego.

Przed zmianą sprzętu stomijnego przygotuj wszystkie niezbędne akcesoria:

 • odpowiedni worek stomijny lub zestaw
 • ciepłą wodę
 • miarkę z papieru
 • gazę, ligninę lub gąbkę
 • małe nożyczki (np. nożyczki stomijne Welland)
 • dodatkowy specjalny worek na odpadki do usunięcia zużytego sprzętu stomijnego(możesz to pominąć – jeśli stosujesz zgodnie z instrukcją worek jednoczęściowy zamknięty Flair Active Xtra®, którego wewnętrzną część z zawartością możesz wyrzucić do toalety i spłukać)

Pielęgnacja i przygotowanie skóry wokół stomii:

 • Wytnij nożyczkami w przylepcu lub płytce odpowiedni otwór posługując się papierową miarką.
 • Przy każdej zmianie worka dokładnie umyj skórę wodą i zwykłym mydłem. Do tego celu użyj gąbki lub gazy.
 • Jeżeli na skórze pozostały resztki przylepca worka stomijnego lub płytki, użyj do ich usunięcia np. gaziki do zmywania skóry Welland Adhesive Remover – przeznaczone do tego celu.
 • Do oczyszczenia i osuszenia skóry nie używaj:
 • spirytusu, benzyny lub eteru (środki te niszczą naturalne środowisko skóry, odtłuszczają ją i powodują często jej podrażnienia).
 • Przed założeniem worka samoprzylepnego lub płytki – dokładnie wysusz skórę wokół stomii.