- Leki.
Posiadanie stomii jelitowej może zaburzyć proces wchłaniania leków. Nie powinno się rozgryzać tabletek powlekanych cukrem. Łatwiej wchłaniają się w przewodzie pokarmowym tabletki rozpuszczalne. Przyjmowane leki mogą zmieniać zapach, kolor i konsystencję treści jelitowej, a niektóre nawet biegunkę. W razie potrzeby szukaj porady u lekarza lub farmaceuty.


- Chemioterapia i radioterapia.
Najczęstszymi dolegliwościami przy chemioterapii są nudności, wymioty, biegunki i bóle w okolicy brzucha oraz ogólne osłabienie. Radioterapia może powodować odczyny zapalne skóry i problemy skórne wokół stomii..
Zawsze skonsultuj z lekarzem objawy, które są dla Ciebie niepokojące.


- Różne powikłania stomii.
Mogą niekorzystnie wpływać na jej prawidłowe funkcjonowanie. Do tych powikłań możemy zaliczyć: obrzęk stomii, wpadnięcie stomii, niedokrwienie ( a nawet martwica), wypadanie lub zwężenie stomii oraz przepuklina okołostomijna.
Powikłania te są wskazaniem do szybkiej konsultacji i interwencji chirurgicznej.


- Zmiany skórne
Różnego rodzaju stany zapalne skórne, podrażnienia i maceracje wokół stomii wymagają również konsultacji lekarskiej.


Zaleca się usuwanie włosów (depilację) wokół stomii – zapobiega to zapaleniu mieszków włosowych, które jest często występującym podrażnieniem skórnym wokół stomii.


Zmiany skórne są często spowodowane kontaktem z treścią jelitowa lub moczem – często wystarczy zdjąć worek, umyć skórę wokół stomii, spłukać, wysuszyć i przykleić nowy worek (przylepce worków jednoczęściowych i płytek w systemie dwuczęściowym  firmy Welland Medical zawierają materiał hydrokoloidowy o właściwościach gojących). Warto w tym przypadku polecić również użycie pierścieni/kołnierzy uszczelniająco-gojących Welland Hydroframe® lub Hyperseal® Washer


W przypadku ileostomii i urostomii zmiany skórne mogą częściej występować – dlatego dokładniejsza pielęgnacja skóry i dokładne dobranie sprzętu stomijnego ma istotne znaczenie.


Pamiętaj: zamiany skórne niekorzystnie wpływają na trwałość i szczelność przylegania sprzętu stomijnego.