Absolutnie tak. Po kilkumiesięcznej rekonwalescencji możesz powrócić do Twojego poprzedniego zajęcia. Niestety nie będziesz mógł wykonywać ciężkiej pracy fizycznej i w ekstremalnych warunkach (pacjenci z ileostomią nie powinni pracować w wysokich temperaturach). Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby powrócić do normalnego życia rodzinnego i towarzyskiego. Jedynym warunkiem powrotu do codziennego funkcjonowania jest tzw. opanowanie samopielęgnacji stomii. Właściwa i samodzielna wymiana worków stomijnych jest najbardziej istotnym warunkiem powrotu do dotychczasowego trybu i sposobu życia.

Pamiętaj o wskazówkach dotyczących diety i odpowiednim zapasie worków stomijnych (gdyby zaszła potrzeba ich zmiany).

Posiadanie stomii nie musi zmieniać Twojego dotychczasowego trybu i sposobu życia. Ze stomią można, a nawet trzeba żyć normalnie.