Narodowy Fundusz Zdrowia

PRODUKTY DO ZAOPATRZENIA STOMII
SĄ REFUNDOWANE W 100%
– DO WYSOKOŚCI LIMITU

Sprzęt stomijny jest refundowany w 100% w ramach limitów określonych przez Ministra Zdrowia. W zależności od rodzaju stomii Pacjentom przysługuje odpowiedni limit kwotowy na 1 miesiąc zaopatrzenia.

Pacjenci mogą otrzymać zaopatrzenie jednorazowo na okres od 1 do 3 miesięcy.

Lekarze poniższych specjalizacji są uprawnieni do wypisywania zleceń:
do kolostomii (limit 300 zł/m-c) – Lekarz POZ, felczer, chirurg, onkolog.
do ileostomii (limit 400 zł/m-c) – Lekarz POZ, felczer, chirurg, onkolog.
do urostomii (limit 480 zł/m-c) – Lekarz POZ, felczer, chirurg, onkolog lub urolog.

KROK 1.
OTRZYMANIE „ZLECENIA NA ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE”

„Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne” ubezpieczony otrzyma od odpowiedniego lekarza/felczera na okres 1, 2 lub 3 miesięcy.

Na zleceniu lekarz/felczer wpisze KOD ZAOPATRZENIA:

 • P.099.I ileostomia
 • P.099.K kolostomia
 • P.099.U urostomia
 • Jeśli zlecenie otrzymujesz pierwszy raz ( jesteś pacjentem po zabiegu wykonania stomii) – zlecenie otrzymasz przy wypisie ze szpitala.
 • Po wypisanie kolejnego zlecenia udaj się do Przychodni lub Poradni, w której przyjmują uprawnieni lekarz internista, felczer, chirurg, onkolog lub urolog w przypadku urostomi. Ważne, aby Przychodnia lub Poradnia miała podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.
 • Kontynuacja możliwa jest przez pielęgniarkę lub położną ubezpieczenia zdrowotnego przez okres do 12 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej.

KROK 2.
POTWIERDZENIE PIERWSZEGO ZLECENIA NA SPRZĘT DO ZAOPATRZENIA STOMII W WOJEWÓDZKIM ODDZIALE NARODOWEGO FUNDUSZ ZDROWIA

Z prawidłowo wypisanym „Zleceniem na zaopatrzenie w wyroby medyczne”, ważnym dowodem ubezpieczenia oraz wypisem ze szpitala (w przypadku pierwszego potwierdzenia) – zgłoś się osobiście lub przez upoważnioną osobę do Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, jego delegatury lub do innego miejsca wskazanego przez OW NFZ, w celu otrzymania „Potwierdzenia uprawnienia do zaopatrzenia wnioskowanym wyrobem medycznym”. Jest to dokument wypełniany przez Narodowy Fundusz Zdrowia na okres do 12 miesięcy, od momentu potwierdzenia pierwszego „Zlecenia” wystawionego przez lekarza/felczera.

KROK 3.
REALIZACJA ZLECENIA – ODBIÓR PRODUKTÓW DO ZAOPATRZENIA STOMII

Do odbioru produktów wymagane są prawidłowo wypełnione „Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne” (od lekarza), oraz „Potwierdzenie uprawnienia do zaopatrzenia wnioskowanym wyrobem medycznym” (od NFZ).

Sprzęt możesz odebrać osobiście lub poprzez wybraną osobę:

 • w Salonie Medyczno-Rehabilitacyjnym ABC Medica, ul. Dzika 15, 00-172 Warszawa, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-18:00 oraz w soboty w godzinach 10.00-14.00, tel./fax 22 468 13 94, tel.kom. 530 612 783;
 • w sklepie medycznym (punkcie dystrybucyjnym), który ma podpisaną umowę refundacyjną z NFZ – aktualna lista sklepów medycznych znajduje się na stronie www. wellandmedical.com.pl i pod tel. 530 612 783;
 • możesz także skorzystać z wygodnej formy zaopatrzenia drogą wysyłkową: refundowany sprzęt do zaopatrzenia stomii ubezpieczony może otrzymać bezpośrednio do domu, pocztą kurierską, bez dodatkowych kosztów przesyłki.

W celu otrzymania zaopatrzenia drogą wysyłkową należy wysłać prawidłowo wypełnione „Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne” oraz „Potwierdzenie uprawnienia do zaopatrzenia wnioskowanym wyrobem medycznym” – listem poleconym na adres:
Salon Medyczno-Rehabilitacyjny ABC Medica,
ul. Dzika 15, 00-172 Warszawa

dołączając na osobnej kartce następujące informacje: rodzaj i nazwę sprzętu
medycznego jaki chcesz otrzymać (numery katalogowe – jeśli je znasz), ilości
– w ramach przysługującego limitu, swój numer telefonu dla kuriera (ułatwi
to kontakt z Tobą), ewentualnie inny adres dostawy, jeśli nie jest identyczny z adresem podanym na Zleceniu.
Produkty do zaopatrzenia stomii dostarczymy na Twój adres

BEZPŁATNIE, POCZTĄ KURIERSKĄ

a w przesyłce odeślemy dokument z adnotacją o zrealizowanym zaopatrzeniu.

ZALECAMY UZYSKIWANIE ZLECEŃ I ICH REALIZACJĘ NA POCZĄTKU MIESIĄCA.
Należy sprawdzić prawidłowość Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne:

 1. Czy jest wpisany „Numer ewidencyjny zlecenia” oraz kod ICD-10,
 2. Czy jest pieczęć przychodni i lekarza wystawiającego Zlecenie oraz jego podpis,
 3. Czy jest wpisana data wystawienia Zlecenia,
 4. Czy jest wpisany prawidłowy kod zaopatrzenia,
 5. Czy wpisane są miesiące, na jakie wystawione jest Zlecenie,
 6. Czy są czytelnie wypełnione dane pacjenta (PESEL, nazwisko i imię, adres zamieszkania),
 7. Czy w polu „liczba sztuk” jest wpisane: „według limitu”.

ZAWSZE, JEŚLI MASZ PYTANIA, ZACHĘCAMY DO SKORZYSTANIA Z TELEFONICZNEGO CENTRUM POMOCY


NA PAŃSTWA KONTAKT CZEKAJ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL MEDYCZNY


ABC MEDICA Sp. z o.o. Sp.k.
Ul. Dzika 15
00-172 Warszawa