Sklep medyczny przy ul. Dzikiej 15 - dalsze funkcjonowanie

Wraz z końcem stycznia 2021 r. firma ABC Medica zakończyła obecną działalność handlową w lokalu przy ul. Dzikiej 15 w Warszawie. Jednocześnie chcielibyśmy uspokoić i poinformować, że w przypadku chęci dalszego zaopatrywania się w lokalu przy ul. Dzikiej 15, w powyższym miejscu od 1 lutego 2021 r. prowadzony jest sklep medyczny przez nową firmę Sturomedica, w którym mogą Państwo kontynuować realizację swoich zleceń w ramach refundacji NFZ na potrzebny Państwu sprzęt stomijny lub urologiczny (tel. kontaktowy 530 612 783).

Nowe uprawnienie dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Od dnia 1 lipca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Na mocy tej ustawy osoby z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności mają prawo do uzyskania zaopatrzenia w wyroby medyczne, w tym stomijne, w ilości i częstotliwości zaopatrzenia, o której decyduje osoba wystawiająca zlecenie.

Aby skorzystać z uprawnienia - otrzymać nową kartę zaopatrzenia z kodem uprawnienia o brzmieniu „47ZN” - należy udać się do właściwego Oddziału NFZ z następującymi dokumentami:  

Zmiana w rozporządzeniu MZ w sprawie "Wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie"

W dniu 18 stycznia 2018 r. zostało podpisane rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające "Rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie". Ostateczne rozporządzenie zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw 31 stycznia 2018 r., co oznacza, że nowe przepisy wchodzą w życie z dniem 3 marca 2018r. (30 dni od dnia ogłoszenia).

1 grudnia 2017 weszła w życie Ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej

W dniu 1 grudnia 2017 weszła w życie Ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej. Dotychczasowe deklaracje wyboru lekarza w POZ zachowują ważność, jednak wszystkie oświadczenia woli pacjentów o wyborze, złożone do świadczeniodawców nietworzących zespołu POZ, stracą ważność z dniem 31 grudnia 2024 r. Wiceminister zdrowia zaznacza, że na dziś dla pacjentów nic się nie zmienia - pacjenci przychodzą do swoich lekarzy, których wybrali lub przychodni, do których się zarejestrowali.